Zaposlenje

Zaposlenje u našoj agenciji!

Ukoliko želite postati član uspješnog tima, naše agencije, prijave dostaviti putem pošte ili lično na adresu Dragana Bubića 14a, 78 000 Banja Luka ili na e-mail:

                                                                                           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                    

 
 
Pored osnovnih zakonskih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je da kandidat ispunjava potrebne psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje ove djelatnosti. Kandidat je dužan dostaviti originale ili ovjerene kopije traženih dokumenata.
 
 
Uslovi za zaposlenje:
  • Certifikat MUP-a ili u postupku sticanja certifikata
  • Potvrda da osoba nije osuđivana niti da se protiv nje vodi krivični postupak
 
 
Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  • ovjerenu kopiju diplome
  • potvrdu  o radnom iskustvu 
  • fotokopiju lične karte

 

Samo kandidati koji budu izabrani u uži krug biće kontaktirani od strane predstavnika naše Agencije!

 

 Uz nas ste SIGURNI, kontaktirajte i prepustite se našem stručnom timu.

                             

sve ostalo je kompromis