GPS praćenje vozila

GPS praćenje vozila

Global Positioning System poznatiji kao GPS, zasnovan je na 24 Zemljina satelita, koji kruže orbitom I šalju precizne mikrotalase koji omogućavaju GPS prijemniku (modemu) da na osnovu dobijenih informacija odredi lični položaj ili položaj traženog objekta.

 

    

GPS danas sve više dobija na popularnosti, pruža velilku pomoć u saobraćaju i navigaciji. U toku izračunavanja položaja, prijemnik određuje kašnjenje signala, koji prima sa pojedinih satelita, gdje je moguća greška u mjerenju vremena 10 nano sekundi, što obzirom na brzinu svjetlosti (kojom se prenosi signal sa satelita) može pogriješiti lokaciju u 3 metra. Uz veću brzinu (bit rate) emitovanja satelitskih signala, ova greška se može smanjiti na 30 cm, što predstavlja zadovoljavajuću preciznost u određivanju položaja.

    

 

Praktične primjene su mnogobrojne a između ostalog i primjena u vojne svrhe, civilne svrhe, saobraćajna naviogacija u nepoznatoj oblasti ili gradu, mjerenje brzine kretanja, vremenska sinhronizacija (obzirom da GPS koristi i vremensku dimeziju).

 

 

Uz nas ste SIGURNI, kontaktirajte i prepustite se našem stručnom timu.

 

 

sve ostalo je kompromis